Cảm ơn bạn đã ghé thăm Dagathomohomnay Org (“Trang web”). Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin bạn cung cấp.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập:

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên và số liên lạc, khi được gửi tự nguyện qua phần Liên hệ với chúng tôi trên trang web của chúng tôi.

Cách Chúng Tôi sử Dụng Thông Tin Của Bạn:

Thông tin được thu thập chỉ được sử dụng cho mục đích trả lời các câu hỏi hoặc phản hồi của bạn được gửi qua biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi.

Đồng ý:

Bằng cách cung cấp thông tin của mình, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin này theo Chính sách quyền riêng tư này.

Bảo Mật dữ Liệu:

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ tính bảo mật và an toàn cho thông tin của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có phương thức truyền qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối.

Chia sẻ Thông Tin:

Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Cookie:

Chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để nâng cao trải nghiệm người dùng. Bạn có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

Liên Kết Của Bên Thứ Ba:

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo mật hoặc nội dung của các trang web bên ngoài này.

Truy Cập và Kiểm Soát:

Bạn có quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Để thực hiện các yêu cầu như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin được cung cấp trong phần Liên hệ với chúng tôi.

Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em:

Trang web của chúng tôi không dành cho các cá nhân dưới độ tuổi [chèn tuổi]. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em.

Thay đổi Chính Sách Quyền Riêng tư:

Chúng tôi có quyền cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đăng chính sách sửa đổi trên trang này.

dagathomohomnay.org Hoàn Trả 0.80% Không Giới Hạn Mỗi ngày tại Đá Gà